Maak een
afspraak

Het verleden en heden van Chiropractie

Het woord chiropractie is afgeleid van het Griekse woord ‘cheir’ (hand) en ‘prattein’ (beoefenen). Samengevoegd komt dit neer op: ‘het met de hand beoefenen’.

De moderne chiropractie werd in 1895 ontwikkeld door de Amerikaan D.D. Palmer. Toch is chiropractie eigenlijk al veel ouder: de eerste primitieve manipulaties werden al 460 jaar voor Christus door de oude Grieken in later ook door de Chinezen toegepast. Er wordt zelfs beweerd dat reeds in het Mesopotamische tijdperk (± 3000 jaar voor Christus) manipulaties van de wervelkolom werden verricht, als ook in de Assyrische beschaving (2000-600 jaar voor Christus). Sinds 1909 wordt er binnen de chiropractie gebruik gemaakt van rontgendiagnostiek. Chiropractie is wereldwijd in grootte de derde medische beroepsgroep (na de reguliere geneeswijze en tandheelkunde).

Hippocrates is de vader van de geneeskunde en als eerste heeft hij de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom beschreven. Hij zag al een relatie tussen het functioneren van de wervelkolom en het functioneren van de rest van het lichaam.

Galenus beschreef veel later het belang van een goed werkende wervelkolom en gezondheid.

In het Amerikaanse Davenport, probeerde D.D. Palmer in 1895 zijn dove bediende het gehoor terug te geven. De man was 18 jaar daarvoor bij een ongeluk betrokken geweest en voelde iets kraken in zijn rug. Kort na het ongeluk werd hij bijna geheel doof. Palmer onderzocht de wervelkolom en vond een wervel die niet goed functioneerde. Hij plaatste de man op een tafel, zette zijn handen op de wervelkolom en gaf een korte snelle duw en hoorde een zachte “klik”. Na 18 jaar doof te zijn geweest kon de man weer horen!

Palmer dacht het middel tegen doofheid gevonden te hebben. Vele dove patiënten stelden zich onder zijn behandeling – echter zonder resultaat. Wat hij wel vond was bepaalde relaties tussen klachten en probleemgebieden in de wervelkolom

D.D. Palmers zoon, B.J. Palmer, zette de theorie van zijn vader voort en ontwikkelde de wetenschap tot een universitaire studie en de chiropractie breidde zich snel uit. In 1968 kwam de eerste chiropractor naar Nederland.

Momenteel zijn er meer dan 350 geregistreerde chiropractoren in ons land. Doordat steeds meer patiënten een chiropractor bezoeken, breidt het aantal chiropractoren in Nederland zich snel uit, maar de behoefte aan uitbreiding blijft bestaan.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben de effectiviteit van chiropractische behandelingen ingezien en vergoeden vaak een groot gedeelte van de behandelingen.

Chiropractie zal meer en meer zijn plaats innemen binnen de gezondheidszorg in Nederland. Niet voor niets wordt tegenwoordig bijna 40% van onze patiënten door huisartsen of specialisten verwezen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht